Práce pečovatelky v Německu

Pexels
|
27. 01. 2022
|
Díky směrnicím EU o vysílání pracovníků mohou čeští pečovatelé bez problémů cestovat za prací do Německa. K tomu dochází zejména ve zdravotnictví. Zatímco německé rodiny mají problémy s péčí o vlastní příbuzné nebo s jejich umístěním do pečovatelských domů kvůli časovým a finančním omezením, pečovatelé z jiných zemí EU mohou tyto úkoly vykonávat a využívat lepších pracovních podmínek v Německu. Co byste měli vědět o práci pečovatele v Německu?

O pečovatele z České republiky je v Německu zájem

V posledních letech je práce v Německu pro pečovatele z jiných zemí EU natolik populární, že se pro ni vžil termín "polský pečovatel". To svědčí o tom, kolik pečovatelů pracuje v Německu díky směrnicím EU o vysílání pracovníků.

Obyvatelé východoevropských zemí jsou často více zvyklí starat se o své vlastní příbuzné. Kromě toho je trh práce v těchto zemích často nedostatečný, zejména pro ženy.

Místo toho mohou pracovat v blízkém zahraničí a využívat tak pozitivních okolností německého sociálního a pracovního práva. Vzhledem k tomu, že v samotném Německu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro lékařské profese a péči, tamní rodiny rády využívají zahraniční pečovatele.

Co se rozumí pod pojmem "český pečovatel"?

"Polský pečovatel", nebo v tomto případě "český pečovatel", je souhrnné označení pro druh péče, která ne vždy odpovídá skutečné lékařské péči. Mnozí z těchto pečovatelů nemají odborné lékařské vzdělání. Nemohou proto provádět lékařské zákroky, jako je výměna obvazů nebo podávání léků.

Úkolem hovorové "polské pečovatelky" je každodenní péče a základní péče převážně o seniory.

Jaké jsou činnosti pečovatele

Česká pečovatelka je najata, aby se nastěhovala do bytu nebo domu pečovatele. Tam přebírá úkoly péče, které mohou vykonávat bez specializovaného lékařského vzdělání.

Základní a osobní péče

Sestra udržuje základní péči, aby zajistila důstojnost osoby. Pomáhá s:

 • Vstávání, sezení a ležení
 • Oblékání a svlékání
 • Péče o toaletu nebo inkontinenci
 • Osobní hygiena, jako je sprchování, čištění zubů, česání nebo holení.
 • Pomoc při chůzi do schodů a dalších každodenních činnostech.

Domácí hospodářství

V době, kdy žije s pečující osobou, má pečující osoba také domácí práce. Patří mezi ně:

 • Čištění bytu
 • Praní, sušení a žehlení prádla
 • Vaření, pečení, mytí nádobí
 • Nákupy a pochůzky
 • Péče o pokojové rostliny a domácí zvířata a jejich venčení

Podpora a doprovod

Kromě ošetřovatelských úkonů je pečovatel každodenním společníkem a někdy může převzít i volnočasové aktivity seniorů. Tímto způsobem pomáhají člověku, aby nebyl osamělý. Patří sem například:

 • Doprovod na schůzky
 • Procházky a výlety
 • Návštěvy kaváren nebo restaurací
 • Udržování společenských kontaktů a koníčků

Proč jsou čeští pečovatelé v Německu tak oblíbení?

Najímání českých pečovatelů má pro německé občany několik výhod, a proto je oblíbené. Patří mezi ně:

 • Fyzická a psychická úleva pro příbuzné
 • Cenově dostupná alternativa k pečovatelským službám a domovům.
 • Nepřetržitá péče
 • Úleva v domácnosti
 • Zajištění základní péče
 • Mezilidský kontakt v každodenním životě
 • Možnost pro seniory žít déle doma

Požadavky na práci pečovatele v Německu

Díky smlouvám EU mají občané EU volný pohyb pracovníků a právo vysílat pracovníky. Mohou pracovat ve všech státech EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku bez zvláštního povolení v jiných členských státech a spol. Základní znalost německého jazyka je žádoucí, ale není povinná.

Požadavky se liší v závislosti na tom, zda je pečovatel zaměstnán v soukromé domácnosti, nebo je vyslán společností.

2.jpg

3.jpg

Závěr

Čeští pečovatelé často poskytují základní péči a každodenní podporu seniorům v německých domácnostech. Zajišťují osobní hygienu, úklid a sociální kontakty. Vzhledem k tomu, že v Německu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a východoevropští pečovatelé jsou často levnější, jsou přednostně najímáni tam.

Díky směrnicím EU mohou pracovníci pečovatelské služby využívat výhody, jako je německé sociální zabezpečení. Tito pečovatelé nepotřebují lékařské vzdělání, ale měli by být vyškoleni k poskytování běžné každodenní péče lidem, kteří potřebují pomoc.

Související články