Grafologie: víš, co všechno na tebe „práskne“ tvůj rukopis?

Shutterstock
|
25. 05. 2023
|
Vlastnoručně psané sdělení patří v dnešní digitální době už spíš k výjimkám. Přesto má popsaný list papíru své osobité kouzlo a mnohdy o nás vypovídá mnohem víc, než bychom sami chtěli.

Ne nadarmo si někteří personální manažeři potrpí na ručně psané životopisy svých uchazečů o zaměstnání. A co se dá vlastně z písma vyčíst? Rukopis o nás napoví, jestli je pisatel spíš emocionálně nebo racionálně založený, extrovert nebo introvert a promítá se do něj i vztah pisatele k sobě a druhým lidem.

Grafologie

Grafologie je označením pro projektivní metodu, která se zabývá studiem rukopisu a psychologických souvislostí. Lidově řečeno je to způsob, jak prostřednictvím písma porozumět člověku. Metoda se praktikuje stovky let a jako taková má své stoupence i kritiky.

Některými odborníky je označována za pseudovědu, protože se opírá víc o domněnky než vědecky podložená fakta. I přesto jde o disciplínu velmi populární, vyhledávanou a užitečnou. Zabýval se ji mimo jiné i světově uznávaný švýcarský psychoanalytik Carl Jung.

Neplést grafologii s písmoznalectvím!

Grafologie není to samé co písmoznalectví. Jde o dvě naprosto odlišné disciplíny. Zatímco grafologie se zajímá o povahu pisatele, písmoznalectví je znaleckým oborem a zaměřuje se na identifikaci pisatele ručně psaného textu. Tedy jednoduše řečeno, písmoznalec zkoumá autorství podpisů a textů (což se ti může hodit při podpisu právních dokumentů), kdežto grafolog vyhotovuje psychologický profil pisatele. Pokud se tedy chceš víc poznat, obrať se na grafologa.

Zajímá tě, co konkrétně se o sobě můžeš z písma dozvědět? Máme pro tebe malou ochutnávku grafologických pravidel, podle kterých můžeš nahlédnout na jednotlivé typy osobností.

Velikost písma

Velikost vypovídá o pisatelově sebecitu.  Z velikosti písmen se dá usuzovat na pisatelovo sebevědomí, potřebu seberealizace i sílu ega. Běžná velikost písma je 2–3 mm. Při analýze rukopisu grafolog rozlišuje, jestli je písmo větší nebo menší než průměrná velikost, popřípadě jestli jeho velikost v textu kolísá.

Když je písmo větší než běžně

Takový pisatel přisuzuje větší hodnotu sobě a svým vlastním zájmům než lidem a okolí. Potřebuje být vidět. Může mít pocit nadřazenosti, výlučnosti. Patrně půjde o člověka nezávislého, samostatného, velkorysého a energického. Žije s pocitem vlastní síly, pudovosti, potřebuje se seberealizovat, soutěžit a manipulovat s druhými. Velké písmo může u některých jedinců demonstrovat i pocit méněcennosti.

Když je písmo menší než běžně

Větší hodnotu přikládá pisatel světu a druhým lidem, oproti sobě a svým vlastním zájmům a potřebám. Považuje se za nepatrného, nenápadného, patrně trpí nedostatkem sebedůvěry. Je disciplinovaný, vytrvalý, pilný. Může mít smysl pro rutinu i pro pořádek. Navenek působí skromně, poslušně až opatrně. V životě se podřizuje, drží se stranou, nepředvádí se, schovává se za fakta. Zaujímá svou střízlivostí, věcností, koncentrací, přesností a pečlivostí.

Sklon písma

Důležitou roli samozřejmě hraje sklon písma. Co může vypovědět?

Pravý sklon písma

Člověk píšící se sklonem doprava je víc unášený svými emocemi. Touží po lidských kontaktech, potřebuje druhé lidi. Bývá nadšený, soucitný a rozhodně není lhostejný. Je ochotný spolupracovat a kooperovat. Pluje s proudem. Může být ale i labilnější (což se dá usuzovat z toho, že písmo odklání od sebe čili ztrácí těžiště; to se může projevit i snazší ztrátou stability).  Míň se ovládá, propadá závislosti na citech a vůči změnám je přizpůsobivější.

Levý sklon písma

Podle grafologů se levý sklon písma objevuje častěji v pubertě, kdy může být obranou proti vnitřní nejistotě v době, kdy mladý člověk teprve hledá svou vlastní identitu. V pubertě může levý sklon písma značit taky opozici proti autoritě nebo vzdor proti světu. Pokud přetrvává do dospělosti, vypovídá o nedostatečné adaptaci, určitém životním ustrnutí, potlačených pocitech. Mohou převládat příliš silné vazby k rodině, minulosti a nevyjasněným traumatům, které pisateli brání žít běžný život s důvěrou ke světu.

Kolmé písmo

Pisatel stojatého písma nachází těžiště v sobě. Je spíš stabilní, těžko se nechá zviklat a dojmout. Můžeme se o něj opřít, je zodpovědný, stálý ve svých postojích a neovlivnitelný. Má smysl pro povinnost, ovládá věcnost, je realistický, někdy až skeptický. Kolmý sklon písma o jeho pisateli taky prozrazuje, že se brání pohnutí citovému i lidskému.  Tlumí svůj projev rozumem a sebeovládáním. Je odolný jako skála v bouři.

Pokud si najdeš partnera s kolmým rukopisem, určitě v něm získáš oporu a stabilitu, ale počítej s tím, že ho rozhodně nikdy nepředěláš k obrazu svému.

Plnost písma

Plné tvary si představ jako mráčky nebo nafukovací balónky. Smyčky písma jsou kulaté, obloukovité, objemné a nadýchané. Zabírají více prostoru. Písmo je na první pohled pěkné. Plnost písma ukazuje na citovost a představivost svého pisatele. Autor plných tvarů přemýšlí plasticky a názorně. Smýšlí spíš optimisticky, ale může podléhat iluzím a emocím a chovat se nekriticky. Mívá optimistická očekávání a nadšení, která se snadno mění ve zklamání.

Hubené písmo

Hubené písmo vypadá přesně opačně. Jako bychom vyfoukli vzduch z balónku. Zbyde nám holá kostra písmenek, bez obloučků, tedy bez příkras, šedá a bezbarvá. Autor hubeného písma přemýšlí pojmově a abstraktně. K jeho silným stránkám patří racionalita, kritičnost, věcnost a nechuť ke spekulacím. Je ukázněný a disciplinovaný. Potlačuje emoce, aby docílil objektivity. Očekává horší, aby nebyl zklamán.

Podpis

Je naší vlastní osobní značkou, kterou se prezentujeme navenek. Pro grafologii má největší význam porovnání podpisu se zbytkem rukopisu. Tak se dá rozpoznat, jaký je vztah mezi našim skutečným a ideálním já. Pokud je podpis shodný s rukopisem, pisatelovo ideální já se shoduje s reálným já, což v překladu do běžné řeči znamená, že pisatel má o sobě realistickou představu.

  • Pokud je podpis přehnaně zdůrazněný, pisatel se zveličuje, předvádí a demonstruje svoji důležitost.
  • Nečitelný podpis (neboli parafa) vypovídá na jedné straně o originalitě autora, na druhé straně naznačuje možnost přetvářky a taky fakt, že pisatel nechce nést odpovědnost za své činy – proto volí podpis nečitelný.
  • Dobře čitelný podpis říká o jeho autorovi, že je hrdý sám na sebe a nebojí se nést odpovědnost za své postoje. Nemá se za co stydět.
  • Podpis umístěný vlevo naznačuje opatrnost pisatele, jeho tíhnutí k minulosti, a pokud je opakovaně výrazně vlevo, značí trvalou rezignaci.
  • Podpis nenápadný říká o jeho majiteli, že se podceňuje, trpí komplexem méněcennosti nebo může být jen přirozeně skromný.
  • Když je podpis kolmý oproti rukopisu znamená to, že jeho autor se přes citové založení snaží v důležitých chvílích zaujmout racionální postoj.

Grafologických znaků je samozřejmě mnohem víc a všechny se sem rozhodně nevlezou. Pokud tě ale psychologie písma zaujala, můžeš se obrátit na Českou grafologickou komoru, která zastřešuje vzdělávání v tomhle oboru a pořádá spoustu zajímavých seminářů. Výrazně se tak zasazuje o rozvoj dobrého jména grafologie.

S čím oslovit grafologa?

Služby profesionálních grafologů využívají lidi, kteří touží po sebepoznání, ale taky páry, které zajímá, jestli se k sobě hodí. K analýze rukopisu potřebuje grafolog aspoň jednu stranu velikosti A4 s tvým rukopisem. Ideální je klidně starší dopis, který nebyl psán s tím, že bude zkoumán. Někteří potomci zajímající se o svou rodinnou historii si nechávají vyhotovit rozbor staré korespondence některého ze svých dávno zesnulých předků, aby jim líp porozuměli.

A ještě jedna rada závěrem

S grafology je to stejné jako s jinými odborníky v oblasti psychologie a osobního rozvoje. Jsou mezi nimi veliké rozdíly, od samozvaných odborníků až po vzdělané a uznávané specialisty. Proto, než se rozhodneš rozejít s partnerem kvůli nekompatibilnímu rukopisu, který vzešel z analýzy, pořádně si vybraného grafologa proklepni.

Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4

Autor článku: redakce

Související články