Umění, identita a performance aneb Drag je víc než make-up a gender

Shutterstock
|
05. 05. 2024
|
Často nepochopený a občas kontroverzní drag je podmanivým svědectvím o mnohotvárnosti pohlaví, sebevyjádření a kreativity. Zjisti, jaká je jeho podstata!

Drag má své kořeny na přelomu 19. a 20. století, především v rámci queer komunit a undergroundových zábavních scén. V posledních desetiletích prudce vzrostla jeho popularita, částečně díky jeho mediální prezentaci v televizních pořadech, jako je RuPaul's Drag Race. Tenhle kulturní fenomén vynesl drag z klubů na televizní obrazovky, kde získal široké uznání a oddanou fanouškovskou základnu.

Jak chápat drag?

Ve své podstatě je drag forma uměleckého vystoupení, při níž jednotlivci (původně obvykle muži, ale stále častěji lidi napříč genderovým spektrem) bez ohledu na svou sexuální orientaci přijímají přehnané nebo stylizované atributy tradičně spojované s opačným genderem. Tenhle transformační proces zahrnuje kombinaci výrazného make-upu, módy a persony (tzv. drag queen nebo drag king).

Cílem dragu je pak pobavit, inspirovat nebo podněcovat publikum k zamyšlení, a to prostřednictvím různých typů vystoupení od tance, lipsyncu a komediálních skečí až po dramatické monology.

Drag je tedy především umělecká performance, oslava sebevyjádření a kreativity bez sexuálního podtextu, na rozdíl třeba od burlesky.

Drag queens a drag kings

Drag queens (ženské persony) a drag kings (mužské persony) jsou vykonstruovanými, často velmi charismatickými osobnostmi svých performerů. Drag queen je v současnosti v mainstreamových médiích a zábavním průmyslu pojem ztotožňovaný až s kulturními ikonami; oproti tomu drag king může i unikat vědomí veřejnosti.

Tenhle rozdíl ve zviditelnění i uznání souvisí s řadou faktorů, například s historií (drag queens jsou na scéně déle), společenskými normami (zejména ty týkající se projevů pohlaví nezřídka upřednostňují ženskost před mužskostí) a kulturním vnímáním genderu (představení postavená na zpochybnění ženskosti můžou být snáz přijímaná než představení zpochybňující mužskost).

Navzdory těmhle výzvám hrají drag kings důležitou roli při rozšiřování hranic dragu coby formy umění a při prosazování větší viditelnosti a reprezentace nebinárních a genderově odlišných identit.

shutterstock_2189254869.jpg

Drag je neobyčejný fenomén, který si zaslouží pozornost.
Shutterstock
Drag quuens jsou známější než drag kings. Už třeba proto, že utahovat si z ženských stereotypů je "přijatelnější"...

Poselství dragu

Pro některé performery i diváky je drag určitou formou úniku, příležitostí překročit hranice společenských norem a prozkoumat alternativní identity. Mnohým naopak slouží jako platforma pro společenský komentář, který zpochybňuje zažité představy o pohlaví, kráse a vystupování. Jiným zas může imponovat, že drag show poskytují prostor pro setkávání lidí všech vrstev, oslavují rozmanitost a užívají si radost z uměleckého vyjádření.

Celkově je kultura drag queens/kings založena na komunitě a přátelství, které podporují vztahy mezi účinkujícími i diváky.

V neposlední řadě drag performeři často slouží jako vzory v queer světě a svou platformu využívají ke zvyšování povědomí o sociálních problémech, propagaci přijetí a inkluze a k podpoře charitativních akcí. Jejich viditelnost a vliv přesahují hranice jeviště a inspirují ostatní, aby přijali rozmanitost a svou jedinečnost.

Fenomén drag: kontroverze a kritika

Navzdory vzrůstajícímu přijetí zůstává drag předmětem kontroverzí a diskusí. Kritici tvrdí, že drag upevňuje stereotypy a posiluje rigidní genderové role, zatímco jiní vyjadřují obavy z kulturního přivlastňování a necitlivosti. Kromě toho v samotném queer světě přetrvávají diskuze o reprezentaci dragu a jeho vztahu k širším otázkám identity a viditelnosti.

Mnoho drag queens/kings ale tuhle kritiku přijímá jako příležitost k dialogu a růstu. Uvědomují si složitost souhry tradice a inovace a uznávají potřebu citlivosti a inkluze ve svém řemesle.

Pro koho je drag určen?

Drag je pro každého, kdo hledá inspiraci, osvětu nebo se prostě jen rád baví. Jeho univerzální přitažlivost spočívá ve schopnosti překonávat společenské bariéry a spojovat lidi při oslavě rozmanitosti a individuality.

Drag versus travesti

Je to velmi podobné, ale není to to samé. I když obě umělecké formy pracují s kostýmy, make-upem a performancí, drag se orientuje na vytváření drag queen/king person, které často existují jen na jevišti. Oproti tomu travesti show je založená na napodobování, někdy až parodování existujících umělců a umělkyň.

Autor článku: redakce

Použité zdroje:

  • praguepride.cz/cs/cteni-a-foto/clanky/1815-drag-je-umeni-ktere-neskodi-narozdil-od-predsudku
  • en.wikipedia.org/wiki/Drag_queen
  • nationalgeographic.com/history/article/drag-queen-drag-balls-early-history-pop-culture
  • en.wikipedia.org/wiki/Drag_(entertainment)
  • linkedin.com/pulse/cultural-significance-drag-look-how-has-transformed-robyn-hunt-/
Související články