Jak zvládnout úmrtí v rodině? Je to těžké, ale jde to

www.bigstockphoto.com
Komerční článek
|
21. 03. 2018
|
Každý se s tím bohužel setká. Čím bližší zesnulá osoba byla, tím těžší a intenzivnější bude i přijetí jejího odchodu. Smrt blízkého člověka je zkrátka tou nejbolestivější a nejvýraznější životní krizí, která vás může potkat.

Běžnou reakcí na ztrátu blízkého člověka je proces truchlení, tedy něco víc než běžný smutek. Cílem tohoto procesu je vyrovnání se a přijetí ztráty blízkého člověka. Během truchlení se objevují různé vzpomínky na danou osobu, objevuje se smutek, zoufalství, pocity viny, osamělosti, naštvanosti a často i nenávisti.

Tip: Pokud nemáte sílu na dlouhé vyřizování pohřbu zesnulého, můžete se obrátit na Pohřební službu v Praze, která vše vyřídí za vás a vám zůstane tolik potřebný klid a prostor.

Tři fáze truchlení při ztrátě blízké osoby

Proces vyrovnání se se ztrátou blízké osoby je postupný a má 3 stádia. Kritické bývají první tři až čtyři měsíce po úmrtí a náročné na psychiku bývá obvykle také první výročí úmrtí, které může rozjitřit vaše emoce na maximum.

1.stadium - zmatenost

Zprvu nedokážete pochopit, co se vlastně stalo. Popíráte tuto bolestivou zkutečnost a můžete se proto chovat velmi nelogicky a zmateně. Jen těžko zvládáte denní povinnosti a k jejich splnění musíte vyvíjet velkou námahu.

2.stadium -  vyjadřování emocí

V tomto stádiu jste již úmrtí pochopili, ale stále jej nemůžete přijmout. Máme potřebu hledat odpověď na otázku, proč se to muselo stát. Začnou se u vás vyplavovat všechny možné emoce. Lítost, nenávist, zoufalství, pocity viny, závist a především osamělost. Toto stádium může trvat až rok a velmi pomáhá především sdílení vašich pocitů s ostatními.

3.stadium - smíření

Zhruba po roce přichází fáze smíření. Abyste úmrtí blízké osoby přijali, musíte to především sami chtít. Nemá smysl potlačovat zármutek, k této fázi musíte dojít sami.

bigstock-136858859.jpg

Dej při takové události průchod emocím. Jen tak trauma zpracuješ.
Může to být ta nejhorší krize ve tvém životě. Ale určitě ji zvládneš!

Chorobné projevy truchlení

Truchlení jako takové je přirozenou a nutnou součástí odchodu blízkého. Pokud však trpíte

některými následujícími příznaky, obraťte se na odborníky z psychologických poraden. Pravděpodobně je váš žal tak velký, že ho sami nezvládnete.

  • záchvaty paniky
  • alkoholismus
  • silná a dlouhodobá deprese
  • psychózy až halucinace
  • pokusy o sebevraždu

Pokud svůj žal nebudete řešit, ale budete jej prohlubovat, může se projevit až tělesnými příznaky a onemocněními z důvodu neřešených psychických problémů.

Související články