Rovnost pohlaví očima žen: musíme zdolat 8 milníků

Bigstockphoto
|
09. 01. 2022
|
Feminismus a boj za rovnost pohlaví jsou mezi sociology trendy už nějakou dobu. Jak by ale měly vypadat konkrétní změny v systému podle žen samotných?

Současná globální kampaň společnosti Mars, #HereToBeHeard, se snaží posílit postavení žen ve společnosti a přispět ke změně panující genderové nerovnosti. Do studie se zapojilo přes 10 000 žen různého věku, rasy, náboženství i sexuální orientace z 88 zemí světa.

Hlavním podnětem pro vznik studie byla koronavirová pandemie, která rozdíly mezi pohlavími akorát prohloubila. Podle Světového ekonomického fóra dokonce tolik, že by teď dosažení rovnosti mužů a žen trvalo dalších 136 let!

Pryč se stereotypy!

Podle 80 % dotazovaných nám nejvíc škodí genderové stereotypy, podle kterých jsou ženy slabší a horší než muži. Koneckonců už jsi nejspíš sama aspoň jednou slyšela: „Jsi holka, tak přece nebudeš vrtat poličky/nerozumíš technice/nebudeš tohle tahat/uděláš domácí práce...“

Stejné procento žen se taky cítí podřadně ve své profesi, ať už je to nižší ohodnocení za stejnou práci, kterou vykonávají i muži, nebo nemožnost dosáhnout na vyšší pozice. Česko je v tomhle ohledu pozadu – podle studie společnosti CRIF je žena ve vedení pouze u 28 % firem a tohle procento stále klesá.

Klíčoví jsou muži

Muži nesmí být jako „silnější pohlaví“ přehlédnuti. Jejich přístup k otázce genderové rovnosti je podle 71 % respondentek zásadní.

Zatímco některé ženy vnímají muže jako velkou překážku při uplatňování svého potenciálu (ať už jde o upřednostňování mužských zaměstnanců, nebo šikanu ze strany mužů doma i na pracovišti), pro jiné představují spojence, s jejichž pomocí by mohly dosáhnout rovnosti pohlaví.

bigstock-man-and-woman-talking-in-urban-435765413.jpg

Potíž není jen v nerovném ohodnocení.
Bigstockphoto
Ženy stále ještě dostávají méně peněz na stejné pozici oproti mužům.

8 milníků, 8 doporučení

Podle žen samotných existuje 8 milníků, které je pro dosažení rovnosti pohlaví potřeba zdolat:

 • konec systémové diskriminace a genderových stereotypů (podle 80 % žen)
 • stejné kariérní příležitosti pro obě pohlaví (podle 79 % žen)
 • větší rozhodovací pravomoci pro ženy (podle 65 % žen)
 • rovná nabídka rodičovské dovolené pro obě pohlaví (podle 30 % žen)
 • větší balanc mezi prací a osobním životem (podle 26 % žen)
 • rovnost vzdělávání pro obě pohlaví (podle 24 % žen)
 • větší důraz na mentální a fyzické zdraví (podle 19 % žen)
 • konec genderově motivovaného násilí/nátlaku (podle 15 % žen)

Na základě těchto milníků vzniklo následujících 8 doporučení pro zmírnění nerovnosti mezi muži a ženami, zejména na pracovišti:

 • možnost genderově vyrovnaných vedoucích pozic
 • flexibilní rozvržení práce
 • prodloužení rodičovské dovolené
 • podpora genderově vyrovnaného vzdělávání
 • podpora mentálního a fyzického zdraví žen
 • předcházení genderově motivovanému násilí
 • muži v roli spojenců, a ne „utlačovatelů“
 • podpora rovnoprávnosti ze strany velkých firem a značek

Pomoct můžeš i ty

Nejvíc se změny v nerovnosti pohlaví samozřejmě projeví ve vyšších sférách – na úrovních zaměstnavatelů, komunit a vlád. Prosazovat rovnost mužů a žen ale může úplně každý. Klidně i ty. Změna vždycky začíná u nás a čím víc lidí zaujme tenhle přístup, tím větší je šance, že pomůžeme ženám využít svůj plný potenciál.

Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3

Související články