Tipy pro studenty: jak vylepšit schopnost psát akademické texty

Freepik
|
11. 04. 2024
|
S přechodem mezi střední školou a univerzitou se mnoho studentů potýká s novou výzvou a to je psaní akademických textů. Ty musí být na vysoké úrovni, mít správné formátování a stylistiku, ale také musí disponovat rigorózním způsobem kontroly, a to jak všech zdrojů, tak myšlenek, které student vkládá do své práce.

Ačkoliv se tyto schopnosti s postupným odevzdáváním dalších prací zlepšují, vždy je důležité pamatovat na zásady, které mohou výrazně vylepšit schopnosti psaní akademických textů. V tomto článku se podrobně podíváme na to, jaké tipy a nástroje mohou studenti používat v současné době. Zkušení studenti vytipovávají jako jeden z předních zdrojů například Studybay:

„Studybay has been my go-to for college paper writing help. On Studybay, I can easily find experts to write my paper online or write papers for me. The experts on this platform provide invaluable help for money, ensuring top-notch quality in every assignment for various fields of study: be it creative writing, marketing, psychology or medicine.”

Na slovníku záleží

Jedním z nejdůležitějších faktorů kvalitní akademické práce je to, jaký j slovník student použije. Mezi stylem používaný pro středoškolské a vysokoškolské práce je razantní rozdíl. Proto při vstupu na akademickou půdu univerzity je tak nutné se podívat na to, jak rozšířit vlastní slovník a začlenit do něj zejména akademické varianty běžně používaných slov.

Pro mnoho studentů tato fáze nepřichází přirozeně a proto je možné využívat několika nástrojů, Jde například o slovníky synonym nebo  akademických slov v současné češtině, které mohou v tomto případě výrazně pomoci. Postupem času bude nutné se během akademického studia věnovat čtení akademických textů. Právě pozorné čtení těchto děl a esejí může pomoci výrazně rozšířit vlastní slovník, který je možné si například také zaznamenávat. Uchováte si tak v paměti slova, jejichž akademické varianty jsou v textech tohoto typu často využívány.

young-students-learning-together-group-study_1.jpg


Freepik

Pozornost vlastnímu textu

Během psaní akademického textu je velmi důležité věnovat pozornost tomu, co student skutečně píše. V mnoha případech člověk dodělává práce na poslední chvíli tak, aby bylo možné dodržet veškeré hraniční termíny. Tato skutečnost však velmi často způsobuje některé banální chyby, které mohou ovlivnit celkovou známku eseje nebo hodnocení práce.

Jednou z nejčastěji se opakujících chyb v akademických pracích, zejména u studentů prvních ročníků, jsou opakující se myšlenky, termíny, ale také zejména běžně používaná slova. Zde je velmi důležité pamatovat na to, že je nutné co nejvíce diverzifikovat vlastní slovník a využívat slovník synonym jen pro nahrazení termínu, jinak se dostanete k  nadměrnému množství použití při vytváření práce.

Kromě toho, že jsi člověk musí po sobě svou práci vždy velmi dobře přečíst (doporučuje se číst si text nahlas), aktuálně existují různorodé online analytické nástroje, které se zaměřují na klíčová slova. Těchto nástrojů je možné jednoduše využívat pro kontrolu vlastního stylu psaní a vyvarovat se tak používání opakujících se slov – jednoduše je nahradíte synonymy nebo jinak stylizovanou větou.

Citace, zdroje, myšlenky

Pro vylepšení vlastního akademického pozadí mají dnes studenti k dispozici celou řadu online kurzů od předních univerzit – ať už v České republice, nebo na mezinárodní úrovni. Zde je možné najít také online kurzy – ať už zcela zdarma nebo s možností certifikace akademického psaní.

Jedno z hlavních pravidel, které v takovém kurzu člověk uslyší je nutnost zaměřit se na kvalitu uvádění citací, a to pro všechny myšlenky, které nemusí být nutně originální nebo kterými se student nebo studentka nechali inspirovat ve své práci. Pouze tímto způsobem je možné se vyvarovat plagiátorství a zároveň se jedná o nedílnou a velmi důležitou součástí jakékoliv akademické práce.

Jak se vyvarovat plagiátorství

Vyvarovat se plagiátorství ve vlastní akademické práci v době, kdy světě již existují miliony akademických prací, esejí, studií a dalších textů může být zejména pro začínající studenty děsivou překážkou. Existuje ovšem hned několik nástrojů a kroků, které je možné podniknout a tím se vyvarovat jakémukoliv nařízení z možného plagiátorství v textu.

Důležité jsou následující tipy během psaní vlastní práce pro vyvarování se plagiátorství v době, kdy se umělá inteligence stává nedílnou součástí akademické půdy:

 • Použití kontroly proti plagiátorství
 • Citace
 • Parafrázování 
 • Začlenění vlastních myšlenek
 • Začlenění citací přímo do textu

Používat kontrolu proti plagiátorství je dnes opravdu jednoduché, existuje totiž celá řada nástrojů s použitím jak na české, tak anglické nebo jiné jazykové varianty textů. Jsou skvělé pro kontrolu vlastních textů a jejich případné vylepšení.

colleagues-studying-together-group-study.jpg


Freepik

Běžné chyby v akademickém psaní

Z pohledu běžný chyb, které se vyskytují v akademických pracích, je možné je rozdělit na dvě základní kategorie, a to gramatické a stylistické chyby. Přečíst si po sobě několikrát text a nejlépe nahlas pomáhá vyvarovat se opakujícím se myšlenka nebo opakujícím se slovům, nicméně je důležité se zaměřit také na gramatické aspekty a formátování použité během psaní a jeho následné opravy, zejména pokud se texty odevzdávají ve formátech typu Microsoft Word.

Se zaměřením na gramatiku

Existuje celá řada maličkostí, které v gramatice ať už českého nebo anglického jazyka používají studenti nesprávně a které mohou negativní ovlivnit kvalitu odevzdané práce. Není žádnou ostudou neustále se vzdělávat ve správné gramatice českého jazyka, který v sobě skrývá celou řadu maličkostí, které mohou člověka během psaní překvapit.
To samé však platí pro anglický jazyk, který na české akademické půdě běžně používaný, a to jak pro zdroje a průzkumy, tak pro samotné originální práce. Mezi body, na které je nutné si dát pozor spadají:

 • Čárky a jejich nesprávné použití
 • Příliš komplikovaná a dlouhá souvětí
 • Správné použití apostrofů v anglickém jazyce
 • Neadekvátní použití neformálního stylu slov
 • Nesprávné použití uvozovek
 • Nesprávné psaní jednotek, zkratek a číslovek 

Se zaměřením na stylistiku a obsah akademické práce

Ujasnit si vlastní myšlenky a to, co student chce vlastní prací vyjádřit je zcela zásadní. Během psaní textu, zejména pokud se jedná o relativně dlouhé práce a eseje, může dojít ke ztrátě vlastní myšlenky nebo překombinování jednotlivých názorů a komentářů. Ve výsledku tak není práce Tak jednotná a ucelená, jak by si student pravděpodobně představoval.

V tomto ohledu je pro to důležité pamatovat zejména na následující body:

 • Pozor na nejasné zdůvodňování 
 • Generalizace textu a názorů 
 • Nesprávné použití běžně používaných frází nebo metafor 
 • Spekulace v textech
 • Nekvalitní struktura textu 
 • Vzájemně si protiřečící názory 

K akademickému psaní závěrem

Nikdo se nerodí expertem, a proto také akademické psaní je postupnou cestou na které se studenti neustále zlepšují s odevzdáváním dalších prací - akademické studium tak postupně připravuje studenty a studentky k tomu odevzdávat vlastní disertační nebo bakalářské práce a to nejen aktivním podílením se na psaní a čtení akademických textů, ale také mnoha přípravnými kurzy a programy, které jsou v mnoha případech vybraných akademických oborů povinným předmětem. Akademických textů není nutné se bát, je však nutné jim věnovat pozornost, kterou si zaslouží.

Související články