Jak založit startup? Inspirujte se příběhy úspěšných českých žen

Unsplash
|
18. 10. 2021
|
Podle údajů StartupMap aktuálně v České republice funguje okolo 2600 startupů. Sníte i vy o tom, že založíte vlastní startup? Přiblížíme vám šest zásadních bodů pro jeho založení a představíme vám také několik zakladatelek úspěšných českých startupů.

Co je to startup a které firmy se řadí ke startupům?

Asi nejrozšířenější definicí startupů je, že se jedná o nově založené firmy s potenciálem rychlého růstu, které mají globální ambici a na trh přinášejí zcela novou myšlenku. Mezi nejúspěšnější české startupy poslední doby patří například Productboard, DoDo, Kiwi, Supernova, Twisto, Rohlik.cz nebo Prusa Reasearch.

6 zásadních bodů pro založení startupu

Úspěšné startupy jsou založeny na šesti základních bodech. Tím prvním je inovativní nápad na podnikání následovaný motivací k podnikání a poznáním svých zákazníků prostřednictvím průzkumu trhu. Velmi důležitým bodem je také pečlivě připravený byznys plán a finanční plán a finální založení firmy. Pojďme si jednotlivé body blíže představit.

Nápad na podnikání

Prvním nezbytným krokem k založení startupu je nápad na podnikání. Na začátku je dobré ujasnit si, v jaké oblasti chcete podnikat, ideálně by se mělo jednat o oblast, které velmi dobře rozumíte a s níž máte nějaké zkušenosti. Nápad na podnikání by měl být podle odborníků založen na průniku čtyř složek, tedy na tom, co máte rádi, v čem jste dobří, co svět potřebuje a za co dostanete zaplaceno.

Vyplnění díry na trhu nebo zdokonalení stávajících podnikatelských nápadů

Lidé si často myslí, že k budování startupu potřebují geniální nápad, není to ale tak zcela pravda. Není třeba přijít jen s originálním nápadem, který doposud nikdo nevymyslel, stavět můžete také na již existujícím produktu nebo technologii a zdokonalit ji. Můžete například spojit tři již existující produkty a vytvořit z nich čtvrtý, který bude stávajícím produktům konkurovat. Inspirovat se můžete nejen u nás, ale také v zahraničí.

Řešení problémů zákazníků

Velkému úspěchu se například v posledních měsících těšily startupy reagující na nové potřeby zákazníků, jež byly spojeny s pandemií koronaviru. Zákazníky najdete snáze, pokud budete mít startup, který řeší nějaký palčivý problém. Podle některých odborníků je ideálním prvním startupem ten, který řeší váš vlastní problém.

obrazek2.jpg


Unsplash
Splňte si svůj sen.

Motivace k podnikání

Vzhledem k tomu, že je cesta k úspěchu často dlážděná překážkami, je zejména v těchto těžkých časech klíčová motivace k podnikání. Je důležité uvědomit si, že motivovat sám sebe vyžaduje jistou dávku osobní vyzrálosti a sebekázně. Ideální proto je obklopit se správným týmem, který vás podrží a popostrčí tím správným směrem.

Poznání zákazníka a trhu

Nezbytným předpokladem k tomu, aby byl váš startup úspěšný, je poznání cílové skupiny prostřednictvím průzkumu trhu. Průzkumem trhu označujeme činnost, při které zjišťujeme současný stav trhu a také jeho minulý vývoj a budoucí směřování. Průzkum trhu vám pomůže pochopit situaci ve vašem oboru. Měli byste ho udělat ještě před zahájením podnikání.

Primární a sekundární výzkum

Průzkum trhu dělíme na primární a sekundární výzkum. Jako první by měl proběhnout sekundární výzkum, který je založený na rozboru veřejně dostupných informací a dat, které naleznete například na internetu, v knihách nebo článcích. Následovat by měl primární výzkum, který je tentokrát založen na přímém kontaktu s potenciálními zákazníky. Mezi jeho nejčastější techniky patří zasílání dotazníků, pozorování nebo experimentální metody.

Byznys plán

Výchozím dokumentem každého, kdo začíná podnikat, by měl být také byznys plán neboli podnikatelský plán. Díky pečlivě zpracovanému podnikatelskému plánu získá podnikatel ucelený obraz o svém záměru i konkurenci na trhu.

Podnikatelský plán vám pomůže utřídit myšlenky, ukáže silná místa a odhalí slabá místa vašeho projektu. Setkat se můžete s dlouhodobým a krátkodobým plánem. Ideálně byste měli sestavit oba. Dlouhodobý plán by měl obsahovat všechny cíle, kterých chcete v budoucnu dosáhnout a krátkodobý dílčí cíle vedoucí k dosažení těch dlouhodobých.

obrazek3.jpg


Unsplash
Důkladné plánování je klíčem k úspěchu.

Financování startupu

Kromě průzkumu trhu a podnikatelského plánu byste měli zpracovat také finanční plán. Je totiž důležité mít přehled o tom, kolik peněz budete potřebovat do začátku, například na nákup vybavení nebo pronájem místa. Musíte vzít v potaz také finance potřebné k udržení startupu a myslet i na rezervu v případě, že by nápad v prvních měsících nevykazoval zisky.

Kde získat peníze na startup?

Některým podnikatelům k založení startupu stačí vlastní úspory, kde ale peníze získat, když je nemáte? Možností je několik, patří k nim finance od investorů, crowdfundingové kampaně, půjčky pro podnikatele nebo dotace.

Založení firmy

Založení startupu je spojeno s rozhodováním, jestli budete podnikat jako OSVČ, nebo s.r.o. OSVČ je fyzická osoba, která se výkonu výdělečné činnosti věnuje pod svým jménem a za případný neúspěch při podnikání ručí svým majetkem. S.r.o. je kapitálová obchodní společnost a právnická osoba, která může mít až 50 členů, v čele společnosti stojí valná hromada.

Zahájení činnosti jako OSVČ je poměrně jednoduché a rychle, stačí získat živnostenské oprávnění a začít platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Zahájení činnosti s.r.o. je složitější, potřebujete nejen živnostenské oprávnění, ale také sídlo společnosti, unikátní název společnosti a jednatele s čistým trestním rejstříkem. Údaje je nutné doložit výpisem z katastru nemovitostí a rejstříku trestů. Pokud se rozhodnete pro s.r.o., musíte si vést účetnictví a zveřejňovat daňové závěrky.

Jak vše zvládnout?

Zakladatelé úspěšných startupů se shodují na tom, že založení startupu je poměrně náročnou záležitostí. Jak si se vším poradit? Neváhejte využít profesionální pomoc, například v podobě odborníků na reklamu nebo virtuálních asistentů.

Dopřejte si také pravidelný odpočinek a začleňte do svého dne meditaci nebo cvičení. Pokud chcete vědět více o tom, jak si i v těžkých chvílích zachovat chladnou hlavu a vše zvládnout, přečtěte si článek Jak založit startup a zachovat si přitom duševní zdraví.

Ženy-podnikatelky ve startupech

Možná jste už někdy taky zaslechli, že jsou startupy doménou mužů. My vás ale přesvědčíme, že to není tak docela pravda. Za mnoha úspěšnými českými startupy stojí i ženy.

Například Jarmila Kowolowská, jež stojí za gastronomickým startupem Grason, který propojuje hotely a gastro podniky se spolehlivými zaměstnanci. Možná už jste někdy slyšeli také o revolučních menstruačních kalhotkách Snuggs, na jejichž vzniku má zásluhu Linda Šejdová, nebo o znovupoužitelných kompostovatelných sáčcích Frusack, které na trh přinesla Hana Fořtová. Za zmínku bezesporu stojí i platforma propojující výrobce, prodejce a testery Testuj.to, která spatřila světlo světla díky Evě Čejkové.

I vy se můžete přidat ke stovkám úspěšných žen. Jak začít podnikat? Najděte skvělý nápad a pokračujte průzkumem trhu a podnikatelským a finančním plánem. Dostatečná příprava se vám jednoznačně vyplatí.

Související články