Jak se v Česku liší přístup k financím podle pohlaví? Výsledky průzkumu vás jistě překvapí!

shutterstock.com
Komerční článek
|
19. 02. 2020
|
Muži propadají nervům, když se ženy toulají po obchodě a dlouho se rozmýšlí, zda danou věc koupit, či nekoupit. Ženám zase vře krev v žilách, když manžel přijde z obchodu, kam ho poslala pro pár věcí, a on kromě nich přinese ještě basu piv. Možná je to u vás v domácnosti trochu jinak, určitě ale nezapřete, že vztah k nákupům je u obou pohlaví dost rozdílný a totéž platí i pro jejich hospodaření s financemi.

Ohledně znalostí jsou na tom lépe muži

V roce 2015 zorganizovalo Ministerstvo financí České republiky poměrně rozsáhlý průzkum úrovně finanční gramotnosti dospělé populace v naší zemi. Při něm testovali jak znalosti finančních pojmů a trhu, tak i konkrétní návyky obyvatel a jejich závislosti na vzdělání, výši příjmu a samozřejmě také pohlaví. Jak vyplývá z grafu níže, co se týče finančních znalostí, jsou na tom muži o něco lépe - v kategorii velmi vysokých finančních znalostí bylo o 7 % více mužů než žen.

1.png


mfcr.cz

Ženy se však rozhodně nemusejí cítit ukřivděně. O něco starší průzkum totiž ukazuje, že se zase lépe vyznají v cenách potravin a dalšího zboží pro domácnost. Plánování nákupů a jejich vyřizování totiž mají obvykle na starosti právě ženy, tedy alespoň v partnerském soužití a v domácnostech s dětmi. Samozřejmě v tomto ohledu nesmíme muže podceňovat. I oni si totiž vedli poměrně slušně a v tomto ohledu „prohráli“ jen o 0,9 bodu - dámy si v tomto ohledu věří na 8,3 bodů z 10.

U úvěrů jsou ženy zdráhavější

O ženách se říká, že bývají zodpovědnější a nad každým rozhodnutím více přemýšlejí, což se při manipulaci s penězi také často potvrzuje. Mnohem častěji plánují rodinný rozpočet a udržují obecný přehled o toku financí v domácnosti. K tomu většinou používají starý dobrý papír a tužku nebo speciální aplikace, zatímco muži upřednostňují počítání příjmů a výdajů pouze v hlavě, což v praxi nebývá zrovna přesné.

Stejně tak opatrné jsou ženy i co se týče úvěrů. Muži obvykle tolik neváhají, než si vezmou krátkodobou půjčku nebo podobný typ úvěru, který se vztahuje na menší obnos peněz. Pokud však dojde na vyšší částky nebo třeba hypotéku, neváhají se obrátit na finančního poradce nebo jinou, dostatečně informovanou osobu, aby jim pomohla najít co možná nejschůdnější řešení.

Ať už průzkumy mluví jakkoliv, je jasné, že ve dvou se to táhne nejlépe. Jak muži, tak i ženy mají plno vrozených vlastností a naučených dovedností, kterými mohou přispět k bezproblémovému chodu domácnosti. Muži doplní ženské slabiny svými silnými stránkami a stejně tak to může být i naopak. Za těchto předpokladů bude domácnost fungovat systematicky, díky čemuž se celá rodina spolehlivě vyhne finančním potížím. Jen se to musí vzít za ten správný konec.

Související články