4 kočky pochované ve „svatém Vítu“: které to byly a jak se dostat k jejich muži?

i60.cz
Komerční článek
|
18. 12. 2016
|
Co spojuje Blanku z Valois, Annu Falckou, Annu Svídnickou a Elišku Pomořanskou? Jasně, přece jeden muž – Karel IV. A také to, že jsou pohřbeny v chrámu sv. Víta. Čím si to vysloužily a jaké vůbec byly? Podívej se na ně s námi!

Blanka z Valois: sňatek z rozumu byl nakonec úžasný

Tahle kočka je v dějinách známá jako první manželka Karla IV. Dokonce ji s ním zasnoubili už v jejích sedmi letech, a to ke všemu s požehnáním papeže Jana XXII. Naštěstí však bylo podle historických zdrojů jejich manželství spokojené. Karel IV. měl s Blankou z Valois dvě dcery – Markétu a Kateřinu.

V roce 1347 se z páru stali král a královna. Kolem téhle události se točilo hodně lidí, pro slavnost si vybrali prostory chrámu svatého Víta a celebroval ji arcibiskup Arnošt z Pardubic. Karel IV. nechal při této příležitosti zhotovit Svatováclavskou korunu a sepsat korunovační řád českých králů a královen.

Její život skončil v roce 1348 a dodnes není známo proč. Jedni spekulují o moru, ten však prokazatelně v Čechách propukl až později, další se domnívají, že ji skolila tuberkulóza nebo jiná choroba. V necelých 32 letech ji pochovali v chrámu sv. Víta. Pro Karla IV. to byla hodně smutná záležitost, ale jeho život tím neskončil.

Anna Falcká: porodila Karlovi IV. syna, ten se nedožil ani dvou let

Česká a římská císařovna a druhá manželka Karla IV. – těmito dvěma způsoby můžeme označit Annu Falckou. O jejím dětství se toho obecně příliš neví, pro Čechy vůbec začala být zajímavou osobností, až když se provdala za Karla IV., jenž opět bral sňatek za nutný politický tah. Svatbou překonal krizi s Anniným otcem, rýnským falckrabětem Rudolfem II., a navíc ještě připojil k zemím Koruny české oblast zvanou Horní Falc (nynější jeden obvod v Bavorsku).

Annu Falckou korunovali příslušní na českou královnu v listopadu 1349 v chrámu sv. Víta a nedlouho poté se jí a Karlovi IV. narodil syn Václav. V necelých dvou letech ale zemřel a Karel IV. opět zůstal bez syna. Uplynulo jen něco málo přes rok a zemřela i Anna – bylo jí teprve 23 let.

Anna Svídnická: původně nevěsta pro Karlova syna

S Annou Svídnickou původně Karel IV. zamýšlel oženit svého syna Václava, ale ten jako malé dítě zemřel. Václavovi byla přislíbena, když jí bylo pouhých 11 let, jenže protože Václav zemřel a Karlovi IV. zemřela i manželka, ucházel se o Annu Svídnickou král sám. Místo tchána se tedy stal jejím manželem. Dělilo je od sebe 23 let.

I tento sňatek byl skvělým politickým tahem – Karel IV. připojil k Čechám Horní a Dolní Lužici. Anna Svídnická se stala českou královnou dva měsíce po svatbě a později se logicky stala i římskou císařovnou. Korunovace se konala ve Vatikánu ve Svatopetrské bazilice a cestou zpět se pár ubytoval v Pise. Palác, v němž nocovali, někdo podpálil, proto celou cestu „oživil“ úprk obou dvou v nočních úborech.

Anna měla s Karlem IV. dceru Alžbětu a poté i syna Václava, kterého známe jako krále Václava IV.

Anna Svídnická zemřela při porodu třetího potomka, kterého nestihli ani pojmenovat – zemřel také.

Alžběta Pomořanská: pomohla mu od opozice

Karel IV. se, co se žen a sňatků týkalo, nevzdával. Necelý rok po smrti Anny Svídnické si vzal svou poslední ženu, Alžbětu Pomořanskou. Díky ní, tedy spíš díky taktickému tahu se sňatkem zbavil dotěrné opozice. Karlovi IV. bylo v době svatby sedmačtyřicet a Alžbětě jen šestnáct let. Jak ale říkáme – šlo spíš o politiku než jakákoli milostná vzplanutí a duševní splynutí.

Měsíc po svatbě si Alžběta přišla na post královny, později byla ještě korunována římskou císařovnou. Alžběta byla prý jiná než její předchůdkyně po Karlově boku – byla urostlá, rázná, zdravá a sebevědomá. Karlovi přivedla na svět šest dětí, z toho čtyři syny.

Manželství bylo podle všeho klidné a harmonické, tentokrát to ale byla žena, kdo z něj zbyl. Karel IV. zemřel dříve než ona, jakmile však skončil i její život, spočinula po boku Karla v chrámu sv. Víta.

Že by tedy k pohřbení v chrámu sv. Víta stačilo jen dobře se vdát?

Vydej se po stopách Karla IV. po Praze

V roce 2016 si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., s nimž jsou všechny čtyři ženy neodmyslitelně spjaty. Stáhni si mobilní aplikaci CharlesGO a vydej se na místa, kde se v roce 1978 zastavil smuteční průvod po jeho smrti. Stojí to za to!

Související články