Proč je pro nás znalost cizích řečí tak důležitá?

Shutterstock
Komerční článek
|
25. 10. 2022
|
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Toto staré přísloví má v dnešní době daleko větší váhu než kdy jindy. Moderní svět je ve znamení globalizace a ta si žádá znalost světových jazyků na výborné úrovni.

Pokud nechcete trávit pracovní život pouze na nižších pozicích, je třeba prohlubovat komunikační znalosti v různých jazycích. Velmi dobrou příležitost k tomu nabízí soukromá vysoká škola Praha, kde část studia probíhá v anglickém nebo ruském jazyce.

Co je vlastně globalizace?

Pojem globalizace pochází z anglického slova global – celosvětový. A z toho jasně poznáme, že se jedná o propojení celého světa, a to hned na několika úrovních. Jsou to hlavně mezinárodní obchod, pohyb investic a kapitálu, migrace osob a také šíření znalostí. Aby tyto věci mohly fungovat, musí spolu lidé komunikovat na patřičné úrovni. Proto je znalost světových jazyků tak moc důležitá.

Jak se uplatnit na trhu?

Pro dobré uplatnění na trhu práce je třeba rozumně vybírat mezi studijními programy. Velkou perspektivu má například studium práva, managementu nebo ekonomiky. A právě tato zaměření nabízí zájemcům soukromá vysoká škola Praha, a to i v cizích jazycích. Výhodou studia absolvovaného například v anglickém jazyce je nejen výborná úroveň komunikace, ale i seznámení s odbornými pojmy v daných odvětvích i účast na projektech realizovaných v součinnosti se zahraničními firmami. Absolventi jsou dokonale připraveni na výkon povolání v mezinárodních podnicích, nebo přímo v zahraničí.

I stupeň vzdělání souvisí úzce s možnostmi uplatnění v zahraničí, a proto není dobré spokojit se pouze s bakalářským titulem. Zjistěte si proto ještě před nástupem na konkrétní vysokou školu i možnost navazujícího magisterského studia. Ať už prezenční nebo kombinovanou formou, dostudujte navazující magisterské studium v Ostravě nebo v Praze, a otevřete si tak širší vrátka pro vstup do „velkého světa“.

Naše malá česká země ležící v srdci Evropy je krásná a bohatá svou historií, ale k úplnému začlenění do EU potřebuje opravdové odborníky. Staňte se jimi. Studujte.

Související články